پرش لینک ها

جذب سرمایه از طرف صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان برای شرکت آوین پویان پالا آب

تصفیه پساب یکی از بزرگترین مسائل صنایع در تمام دنیاست و با توجه به کمبود منابع آبی این موضوع یکی از اولویت‌های صنایع وابسته به آب به ویژه صنایع فولادی می‌باشد.

یکی از روش‌های تصفیه پساب‌ استفاده از ماژول‌های غشایی است. کارخانه‌ها و صنایع بزرگ می‌توانند با سرمایه‌گذاری و تجهیز به فناوری نوین غشایی جهت بازچرخانی آب، هزینه خود را به شدت کاهش دهند. همچنین در صوذت استفاده از فناوری MBR هزینه استفاده از مواد شیمیایی کاهش یافته و هزینه فیلترهای کربنی و شنی و نیز واحدهای ته‌نشینی حذف خواهد شد.

در حال حاضر علم و فناوری ساخت ماژول‌های غشاهای الیاف توخالی توسز مهندسان شرکت آوین پویان پالا آب در دسترس می‌باشد و این شرکت توانسته است با ثبت این فناوری به عنوان شرکتی دانش‌بنیان به تجاری‌سازی فماوری غشای الیاف توخالی پلیمری بپردازد.

مأموریت اصلی شرکت آوین پویان پالا آب توسعه و تجاری‌سازی تکنولوژی ماژول‌های غشایی الترا/میکروفیلتراسیون پلیمری مورد استفاده در سیستم بیوراکتور غشایی در تصفیه فاضلاب و بازچرخانی پساب در صنایع مختلف است.

نظر به وجود مشکلات عدیده در حوزه آب از جمله در فولاد مبارکه اصفهان و نیز شایستگی شرکت آوین پویان پالا آب صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی فولاد مبارکه اصفهان در زمستان 1402 بر روی آوین پویان پالا آب سرمایه‌گذاری نمود.

پیام بگذارید