پرش لینک ها

شتابدهنده فراز موفق به اخذ گواهینامه شتابدهی از دفتر توسعه زیرساخت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان گردید.

در روز دوشنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۳، اولین نشست مرکز شتابدهی نوآوری پارک فناوری پردیس در سال جدید با هدف شبکه‌سازی میان اعضای مرکز اعم از مدیران شتابدهنده‌های نوآوری و فضاهای کار اشتراکی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار گردید‌.
نظر به ارزیابی‌های قبلی مرکز شتابدهی نوآوری از توانمندی‌ها و عملکرد شتابدهنده فراز، در طی این نشست لوح گواهی صلاحیت فعالیت‌های شتابدهی نوآوری به فراز اعطا گردید. به موجب این تأییدیه از طرف دفتر توسعه زیرساخت‌های زیست بوم نوآوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، گواهی می‌گردد‌ که فعالیت‌های شتابدهی به کسب‌وکارهای نوآور در حوزه تخصصی فناوری نانو توسط شرکت راهبر نوآوری و فناوری فراز (شتابدهنده فراز) مورد تأیید می‌باشد.
لازم به توضیح است که مرکز شتابدهی نوآوری در سال ۱۳۹۳ برای حمایت از کارآفرینی مبتنی بر فناوری و نوآوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فعالیت خود را در پارک فناوری پردیس آغاز کرد تا با حمایت از ایجاد شتابدهنده‌های نوآوری و فضاهای کاری اشتراکی و همچنین برگزاری رویدادهای کارآفرینی بستری مناسب برای فعالیت‌های مرتبط در این حوزه ایجاد کند.

 

پیام بگذارید