پرش لینک ها

استارت آپ “پلاسما نوین”

شرکت: گیتی پلاسمای ایرانیان

حوزه فعالیت: پوشش­های نانویی

“پلاسمانوین” به نمایندگی دکتر کامران حیدریان که با هدف کاهش مصرف انرژی و هزینه های تعمیر و نگهداری دستگاه های خنک کننده به تولید لوله های مسی نانو پوشش داده شده مرتبط کرده اقدام نموده است.